Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij polityka cookies,
aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie
telefon
76 840 16 00, 76 840 16 12
Wypełnij formularz


WYŚLIJ

Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie tworząc bazę potencjalnych wykonawców robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2015, zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia wstępnej oferty. 

Zakres powyższych robót będzie obejmował przebudowę pomieszczeń, rozbudowę istniejącego budynku oraz wymianę instalacji.

WYMAGANIA WOBEC OFERTY:

  1. Informacje o stanie prawnym ( wyciąg z KRS, kopia zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej).
  2. Dane kontaktowe.
  3. Zakres realizowanych robót.
  4. Opis posiadanego potencjału wykonawczego (liczba pracowników, posiadane maszyny i urządzenia).
  5. Wykaz minimum 4 zrealizowanych prac budowlanych lub instalacyjnych z podaniem zamawiającego oraz wielkości i wartości robót.
  6. Propozycję sposobu rozliczeń za wykonane prace (np. określanie nakładów robocizny wg KNR )

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Na podstawie przesłanych ofert RCZ z wybranymi oferentami przeprowadzi negocjacje cenowe dotyczące konkretnych zakresów prac.
  2. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie niektórych zadań od stycznia 2015 roku.

KONTAKT:

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotowego zapytania udziela: Pan Wojciech Swakoń e- mail: w.swakon@rcz.lubin.pl tel. 782 003 005.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę  na wykonanie powyższej usługi  należy przesłać w formacie pdf. na adres e-mailowy w.swakon@rcz.lubin.pl  do dnia  8 grudnia  2014 roku.


ZAPYTANIE OFERTOWE- PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU

Pełnienienie obowiązków inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych związanych z termomodernizacją budynków: ABC, D, Magazynu rezerw terenowych, Prosektorium usytuowanych na terenie Szpitala RCZ Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Gen. Józefa Bema 5-6 dla projektu pn. „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW REGIONALNEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W LUBINIE ” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE- WYKONANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH

Wykonanie ulotek informacyjnych, tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych oraz plakatów informacyjnych dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie ” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Wykonanie projektu budowlanego  z elementami projektu wykonawczego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mającego powstać w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

Jednostki EMC

Polska
POLSKA IRLANDIA

Unikatowe wartości oferty EMC